Jednoduchá záměna (1/6)

Počet bodů: 2
IAky tT Qei jZ I Zj hO bozL x Dlq b YD WGQ qIl rW yCex OrZ uvA LStb Xe jO MK w Wb kY gzjD XhYM Prl sN vqlC qC W qks w uksO hyf pU Wc HeQw HzE rJt urM B PhIA IC Jo s Gtj MEZ hFUk xH C bAw f Jt ju HI

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2006, Pavel Vondruška ml. Dotazy