Ceny

Pavel Vondruška: Kryptografie, šifrování a tajná písma

Pro vítěze celé soutěže je připravena již tradiční hlavní cena - bezplatná účast na mezinárodním kryptologickém workshopu Mikulášská kryptobesídka, který se koná 7.prosince v Praze. Pořadatel 6.ročníku TNS (Trusted Network Solutions, http://www.tns.cz/) hradí za vítěze registrační poplatek a zve jej srdečně na tuto akci.

replika historického skla - qobchod.cz

Ceny do soutěže dále věnovalo nakladatelství Albatros, nakladatelství Zoner Press a Královská huť.

První tři řešitelé dostanou: knihu Pavel Vondruška: Kryptografie, šifrování a tajná písma, repliku renesanční číše a dále jednu z knih Google Hacking nebo Počítačové viry analýza útoku a obrana.

Ceny získají i další tři vylosovaní luštitelé z těch, kteří dosáhli v soutěži alespoň patnáct bodů.

Děkuji touto cestou všem sponzorům soutěže:

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2006, Pavel Vondruška ml. Dotazy