Pravidla

Soutěž začala 15.9.2006 rozesláním e-mailu s výzvou k soutěži všem odběratelům e-zinu Crypto-World a končí začátkem listopadu 2006 (přesný den bude uveden dodatečně a souvisí s tím, kdy bude dána do prodeje kniha Kryptografie, šifrování a tajná písma, ve které jsou tyto úlohy včetně jejich řešení uvedeny). Zúčastnit soutěže se může pouze odběratel e-zinu Crypto-World. Vstup na stránku soutěže bude přes domovskou stránku Crypto-Worldu - ikona Soutěže nebo přímým voláním soutěžní stránky (http://soutez2006.crypto-world.info).

Při registraci musí řešitel zadat kód Soutěž 2006, který mu byl zaslán společně s výzvou k soutěži 15.9.2006. (Poznámka. Kód Soutěž 2006 bude zaslán i všem nově registrovaným odběratelům e-zinu Crypto-World, kteří se během soutěže k jeho odběru přihlásí. Registrace k odběru e-zinu se provádí pomocí formuláře na http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php.
Soutěžící dále zadá své uživatelské jméno a autentizační heslo pro opětovné přihlášení a dále e-mail, na který mu je zasílán e-zin Crypto-World. Tento e-mail se dále nezobrazuje a je pro ostatní návštěvníky soutěže nedostupný. Slouží k odesílání pokynů a informací soutěžícím.

Mimo poslední soutěžní úlohy (číslo 31) jsou letos všechny úlohy zpřístupněny najednou. K některým úlohám budou ještě zveřejněny dodatečné nápovědy, které umožní jejich vyluštění resp. dešifraci. Nápovědy budou zveřejňovány v sekci Crypto-NEWS. Za vyřešení úlohy se připisují soutěžícímu body. Registrovaný řešitel zadává své odpovědi přes www rozhraní (vždy velkými písmeny)!. Zadává se "klíčové" slovo z vyluštěného textu, detaily budou uvedeny v nápovědě, která bude zveřejňěna v Crypto-NEWS a v e-zinu Crypto-World. Odpověď bude automaticky vyhodnocena a řešitel se ihned dozví, zda odpověděl správně nebo ne.

Na stránce soutěže bude zveřejňován aktuální průběh soutěže. U každého řešitele bude v celkovém žebříčku uveden počet dosažených bodů, ale lze se dále podívat i na pořadí úloh, ve kterém je soutěžící vyřešil. O pořadí soutěžících rozhoduje celkový počet dosažených bodů, v případě rovnosti bodů je rozhodující, kdo dosáhl tohoto počtu bodů dříve! V případě, že soutěžící ještě nezískali žádné body, jsou uvedeni v pořadí podle termínu registrace.

Pro určení celkového pořadí je rozhodující stav v době oficiálního ukončení soutěže. První tři řešitelé získají cenu automaticky. Další tři ceny se vylosují mezi řešitele, kteří dosáhnou alespoň patnáct bodů.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2006, Pavel Vondruška ml. Dotazy