Jednoduchá záměna (1/5)

Počet bodů: 1
...-/---/..../-./-/..//..././/-../.-.-/..//.--././.-/./..--/-../--//----/-../..-/..//-.-/.-/../..../-./--///

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2006, Pavel Vondruška ml. Dotazy