Chameleon (Crypto-Tour) (1/31)

Počet bodů: 6
V této místnosti je vystaven nejvzácn?j?í chameleón ze sbírky kapitána Cardy. Chameleón je uzav?en v kleci, která je opat?ena kódovým zámkem.
Va?ím úkolem je nalézt kód k otev?ení tohoto zámku.
Jak kód kapitán Carda p?ipravil je popsáno zde.

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2006, Pavel Vondruška ml. Dotazy